OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni każdego posiadacza pojazdów mechanicznych i każdego kierującego przed skutkami finansowymi, mogącymi wyniknąć z tytułu szkód spowodowanych w następstwie ruchu pojazdu.

W przypadku, gdy Ty lub Twój pojazd wyrządzi szkodę osobie trzeciej lub w mieniu tej osoby, Towarzystwo  Ubezpieczeniowe przejmie na siebie obowiązek wypłaty świadczenia poszkodowanym lub odszkodowania za zniszczony przez Ciebie pojazd.

ZALETY

 • Zielona Karta gratis do ubezpieczenia OC
  możliwość jednorazowej lub ratalnej płatności składki
  możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe produkty – NNW, assistance, ubezpieczenie utraty zniżki, ubezpieczenie opon, ubezpieczenie szyb, BLS.

 

AUTOCASCO

Autocasco to zabezpieczenie chroniące Cię przed skutkami start finansowych powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Twojego pojazdu.

W przypadku uszkodzenia pojazdu Towarzystwo Ubezpieczeniowe zapewni wypłatę środków na jego naprawę, jeżeli natomiast dojdzie do całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu, wypłaci świadczenie równe wartości utraconego pojazdu.

ZALETY

 • ubezpieczenie od następstw wszelkich zdarzeń (all risk), których wynikiem jest uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu
  ochrona w kraju i za granicą
  dodatkowa zniżka przy zakupie ubezpieczenia AC z OC w pakiecie
  Assistance w razie wypadku gratis
  możliwość jednorazowej lub ratalnej płatności składki