Ubezpieczenie nieruchomości, to propozycja dla tych, którzy chcą zapewnić sobie i swojej , rodzinie poczucie bezpieczeństwa w pełnym wymiarze.
Obejmuje ono:
ubezpieczenie mienia (m.in. domu jednorodzinnego, letniskowego, małej architektury, mieszkania lub jego stałych elementów, garażu, ruchomości domowych),
OC (chroni Cię przed pokrywaniem z własnej kieszeni szkód, jak np. zalanie sąsiada czy pogryzienie listonosza przez Twojego psa, wybicie okna sąsiadowi przez Twoje dziecko).
Dochodzą do tego opcje dodatkowe, z których możesz wybrać ubezpieczenia np od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Poza tym ubezpieczysz roślinność ogrodową, a nawet na obszarze całego świata
- przenośne sprzęty komputerowe (m.in. laptop, tablet),
- muzyczne (instrumenty chowane w futerale),
- medyczne (aparat słuchowy, glukometr itp.),
- fotograficzne (aparat, kamerę), sportowe.