Ubezpieczenia na życie, to pomoc finansowa w życiowych sytuacjach.

W zależności od wybranego zakresu oferujemy ubezpieczenia obejmujące:  

WYPADEK
Pieniądze np. na: rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny, dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, pokrycie bieżących wydatków, czy zobowiązań w okresie ograniczonej aktywności zawodowej.
 
ZDROWIE
Pieniądze na szybszy powrót do zdrowia, np. na: zakup leków, dodatkowe badania, zabiegi oraz wizyty w placówkach prywatnych, pokrycie bieżących wydatków czy zobowiązań w trudnym okresie choroby.
 
DZIECKO
Dodatkowe pieniądze na leczenie dziecka w razie choroby lub wypadku, np. na: pokrycie kosztów związanych z pobytem w szpitalu czy też dodatkowymi zabiegami/wizytami lekarskimi, zakup leków, niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 
ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ
Finansowe zabezpieczenie najbliższych na wypadek śmierci, np. na: spłatę kredytu, udziałów wspólników w firmie, spadkobierców, czy też utrzymanie standardu życia.